Jan Vlášek: MAKE
  (Obsah) Dalsi

1. Úvod

Programy se většinou skládají z několika odděleně překládaných modulů. A právě v těchto případech bývá netriviální záležitostí udržet pořádek a přehled v tom, které moduly mají či nemají být znovu překládány. Situace ale může být ještě komplikovanější, pokud některé soubory závisí na souborech jiných. To není neobvyklé a můžeme říci, že se toho také často využívá. Typicky jsou to .c soubory, které závisí na svých .h souborech.

Řešením samozřejmě je vždy vše přeložit a sestavit, např. pomocí nějakého scriptu. Script je v UNIXu něco jako dávkový soubor v DOSu. Takovéto řešení není ovšem vůbec elegantní a překládat či sestavovat nezměněné soubory je zcela zbytečné.

Pro tyto případy poskytuje UNIX utilitu make, která dokáže řídit posloupnost akcí v závislosti na mnoha okolnostech. Utilita make se nevyužívá jen pro řízení překladu a sestavení programů v C, ale má mnohem širší použití. Například když potřebujeme udržovat nové verze souborů, závisejících na jiných souborech. Typicky se používá pro vytváření a údržbu knihoven nebo archivů. A pokud získáváte programy z Internetu, nepochybně jste se s ní setkali, protože jejich instalace většinou probíhá právě pomocí make.

Myslím, že nebude na škodu, když ještě jednou shrnu použití utility make. A to velice stručně tak, jak byste ho mohli nalézt v různých příručkách a manuálech. Tedy:

  • make je nástroj pro správu projektů, vhodný zejména pro programování rozsáhlejších úloh. Udržuje, aktualizuje a obnovuje skupinu programů.


 
Converted by Selathco 0.85 on 15.06.1999 11:08
Dalsi