Studentské sborníky v elektronické podobě


Tyto sborníky vznikly díky studentské aktivitě jako vedlejší produkt předmětu Příprava textů pomocí počítače. Součástí tohoto předmětu je zpracování poměrně rozsáhlé samostatné práce, přičemž řada prací bývá natolik kvalitních, že je škoda, poslouží-li jen pro získání zápočtu. Ve školním roce 1995/96 byl proto navržen projekt publikování studentských sborníků, který pokračuje dodnes.
Ve školním roce 1998/99 vytvořil v rámci semestrální práce z předmětu Publikování a programování na Internetu pan Toman konverzní program Selathco, pomocí nějž lze snadno konvertovat rozsáhlé texty v TeXu do HTML. Díky tomuto programu je možné zveřejnit v elektronické formě další studentské sborníky, které by se pro studenty ZČU nevyplatilo tisknout, ale informace v nich obsažená může leckomu pomoci.


Rád bych zde vyjádřil své díky všem studentům, kteří neváhali udělat něco nad rámec jejich povinností.


Poznámky:
V současné době jsou k dispozici následující sborníky:

1997/98

1998/99

1999/2000
 Zpět na domácí stránku 

Poslední změna: 20. 9. 2000
Počet přístupů od 16. 6. 1999:

Pavel Herout