Michaela Reichelová: GIMP
Predchozi (Obsah)

4. Položky menu

Toto menu získáte kliknutím pravého tlačítka v obrázku.

4.1. File

 • New - nový obrázek. <Ctrl> <N>
 • Open - otevřít již existující obrázek. <Ctrl> <O>
 • Save - uložit (pokud jste obrázek ještě neuložili, spustí se Save as).
  <Ctrl> <S>
 • Save as - otevře se okno, které umožňuje určit název a příponu souboru (1) Dále umožňuje mazat nebo přejmenovávat soubory a vytvářet adresáře. Pokud nelze obrázek uložit ve vámi zvoleném formátě, použijte XCF (přirozený formát Gimpa - obrázek uloží přesně takový, jako jej vydíte) a potom zkoušejte obrázek upravovat, převážně položkami v menu Image. Dále umožňuje mazat nebo přejmenovávat soubory a vytvářet adresáře.
 • Preferences.. - otevře se okno na změnu parametrů Gimpa.
 • Close - zavře aktivní obrázek (ten, z kterého bylo spuštěno menu). <Ctrl> <W>
 • Quit - ukončí Gimp. <Ctrl> <Q>
 • Mail image - odešle mail obsahující obrázek.
 • Print - vytiskne obrázek.

4.2. Edit

 • Cut - vyjme označenou oblast. <Ctrl> <X>
 • Copy - okopíruje označenou oblast. <Ctrl> <C>
 • Paste - "přilepí" okopírovanou oblast (ale je možné s ní ještě pohybovat). <Ctrl> <V>
 • Paste into - okopírovanou oblast umístí do označené oblasti.
 • Clear - vyčistí označenou oblast. <Ctrl> <K>
 • Fill - vyplní označenou plochu barvou pozadí. <Ctrl> <.>
 • Stroke - obtáhne označenou plochu zvoleným vzorem v Brush Selection.
 • Undo - zpět (možno užít vícenásobně). <Ctrl> <Z>
 • Redo - zpět Undo. <Ctrl> <R>
 • Cut Named - stejně jako Cut, ale oblast uloží do bufferu pod vámi zvoleném jménem. <Shift> <Ctrl> <X>
 • Copy Named - okopíruje a uloží do bufferu pod vámi zvoleném jménem. <Shift> <Ctrl> <C>
 • Paste Named - vloží vámi vybranou část v bufferu. <Shift> <Ctrl> <V>
 • Copy Visible - okopíruje celý obrázek (nezapomeňte po jeho vložení kliknout myší - jinak se nevloží).

4.3. Select

 • Toggle - zapíná a vypíná označení (šrafování) označené oblasti.
 • Invert - provede inverzi označených částí. <Ctrl> <I>
 • All - označí vše. <Ctrl> <A>
 • None - všechna označení zruší. <Shift> <Ctrl> <A>
 • Float - přesnou fci neznám, ale pokud je označená nějaká část nástrojem a zvolí se Float, nejde označit jiný objekt. Při zvolení dalšího nástroje označená oblast zmizí. <Shift> <Ctrl> <L>
 • Sharpen - neznám přesně jeho funkci. <Shift> <Ctrl> <H>
 • Border - "zdvojí" označovací čáru podle zadaného čísla.
 • Feather - vytváří neviditelný rámeček kolem označené oblasti do kterého se dá ještě kreslit, ale směrem ke kraji se barva zesvětluje.
  <Shift> <Ctrl> <F>
 • Grow - zvětšuje označení o zadané číslo,
 • Shring - zmenšuje, z přesného kruhu však udělá zaoblený kosočtverec.
 • Save To Channel - uloží obrázek do kanálu.
 • By Color - označuje podle zvolené barvy, zvyšování citlivosti, ... Zaslouží si prozkoumat.

4.4. View

 • Zoom In - zvětšení. <=>
 • Zoom Out - zmenšení. <->
 • Zoom - zvětšení nebo zmenšení ve vybraném měřítku. (Pro 1:1 <1>)
 • Window Info.. - informace o obrázku. <Shift> <Ctrl> <I>
 • Toggle Rulers - odstraní nebo vrátí měřítka a posuvné lišty.
  <Shift> <Ctrl> <R>
 • Toggle Guides - odstraní nebo vrátí pomocná vodítka.
  <Shift> <Ctrl> <T>
 • Snap to Guides - zapíná a vypíná přichycování k pomocným vodítkům.
 • New Wiew - vytvoří kopii obrázku.
 • Shrink Wrap - změní velikost okna na aktuální velikost obrázku.
  <Ctrl> <E>

4.5. Image

 • Colors - zde je velká nabídka možností měnění barev.
 • Channel Ops - další možnosti práce s kanály.
 • Alpha - průhlednost.
 • RGB - převod obrázku na barvy RGB.
 • Grayscale - převod obrázku do stupnice šedi.
 • Indexed - indexování obrázku.
 • Resize - změna velikosti.
 • Scale - změna měřítka.
 • Histogram - ukáže histogramy barev.
 • Save pallete - uložení palety.
 • Transforms - další operace s obrázkem (výřez, rotace, ...).

4.6. Layers

Pokud v okně Layers & Channels kliknete pravým tlačítkem, získáte menu s podobnými položkami.
 • Layers & Channels - vyvolá okno na práci s kanály a vrstvami, je to velmi důležitý nástroj pro tvorbu animovaných obrázků, ale i zjednodušení a zpřehlednění práce.
 • Raise Layer - horní vrstva.
 • Lower Layer - spodní vrstva. <Ctrl> <F>
 • Anchor Layer -zakotvit. <Ctrl> <B>
 • Merge Visible Layers - spojit viditelné vrstvy (označené "okem" v okně Layers & Channels). <Ctrl> <H>
 • Flatten Image - nechá pouze aktivní vrstvu, ostatní smaže. <Ctrl> <M>
 • Alpha To Selection - označí všechna místa, která nejsou průhledná. Nejprve se ale musí zvolit Add Alpha Channel. Má stejnou funkci jako
  Image/Alpha/Add Alpha Channel.
 • Mask To Selection - nepřišla jsem za jakých podmínek funguje, ani co dělá.
 • Add Alpha Channel - převede obrázek na Alpha.
 • Align Visible Layers - nepřišla jsem na jeho funkci.

4.7. Ostatní

 • Tools - zde se dají předefinovat zkratkové klávesy pro nástroje Nástrojové lišty.

 • Filters - zvolením Animation/Animation playback si můžete přehrávat animované obrázky. Pořadí je zespodu, jak jsou uloženy v Layers & Channels. Pokud obrázek uložíte jako GIF, stačí v okně zvolit Make frame from cumulative layers (combine). Ostatní položky slouží pro další práci s obrázkem. Za zmínku rozhodně stojí Render/Gfig, což je "Gimpův xfig".

 • Script Fu - Gimp má vlastní programovací jazyk Script Fu. Většina těchto skriptů je v tomto menu, další najdete v horní části Nástrojové lišty - Xtns/Script-Fu. Některé skripty vytváří loga, různá tlačítka, ... jiné generují druhy pozadí a pod. Pokud generování skončí chybou, Gimp ji vypíše. Často je to způsobeno špatným fontem.

 • Dialogs - má stejnou fci jako Dialogs Nástrojové lišty. Položka navíc - Indexed Palete se mi zatím nepodařila otevřít tak, aby s ní šlo něco dělat.Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 15.09.1999 08:11