Michaela Reichelová: GIMP
Predchozi (Obsah) Dalsi

3. Užitečná okna

Pokud chcete volit druh štětce, jeho velikost nebo barvu, můžete si otevřít pomocná okna, která najdete v menu File/Dialogs:

 • Brushes - Brush Selection.
 • Patterns - Patern Selection.
 • Palete - Palette Selection.
 • Gradient Editor - Gradient Editor.
 • Tool Options - zde se objevují nastavení jednotlivých nástrojů, lze jej též získat dvojím kliknutím na nástroj. Toto okno je popsáno u každého nástroje zvláš».

Dvojím kliknutím na jeden ze čverců dole v menu získáte Color Selection.

3.1. Brush Selection

V tomto okně se mění atributy štětce. Ve scrollovacím okně na levé straně si můžete zvolit jeho tvar a velikost. Některé tvary jsou větší než je okénko v menu, celé je uvidíte pokud na ně kliknete levým tlačítkem myši, tak jej také získáte pro další tvorbu. Některé vzory jsou pěkné pouze při zvoleném nástroji štětec - Paintbrush.

Na pravé straně jsou tři možnosti dalších nastavení:
 • Opacity - je míra překrývání čar. Pokud je nastavena na 100, jsou čáry plnobarevné a není barevný rozdíl v místě křížení. Při nastavení 0 nejsou čáry vidět. Pokud zvolíte jiné číslo, které nebude moc blízko hraničních bodů, bude čára světlejší a v místě křížení bude tmavší.
 • Spacing - je rozestup základních tvarů čáry, např. kruhů. Čím větší je číslo, tím větší je rozestup mezi prvky, nezáleží na velikosti prvku.
 • Mode - způsob pokrytí plochy barvou.

3.2. Patern Selection

Zde jsou všechna možná pozadí, která je možné v Gimpu použít. Kliknutím myši na okénko se vám ukáže opakující se vzor a zároveň jej uložíte do paměti k použití. Nahoře v okně je název a rozměr vzoru v pixelech. Pokud chcete vyplnit vzorem celý obrázek můžete to udělat pomocí Bucket Fill. A to tak, že v Tool Options zvolíte Pattern Fill. Nebo můžete vyplnit jen určitou plochu pomocí Clone a zvolením v Tool Options Pattern Source, velikost stopy se dá měnit v Brush Selection. Vzory se dají též přidávat a mazat. Vámi připravený vzor v Gimpovi uložte s příponou .pat do adresáře ... /patterns (Gimp vypíše, že se jedná o Gimp Pattern. Tlačítkem Refresh jej doplníte do výběru.

3.3. Palette Selection

V tomto okně můžete pracovat s barvami a paletami. Kliknutím na horní pravou lištu získáte výběr všech palet, které máte v adresáři. Palety můžete editovat, mazat, vytvářet nové, ...

Ve spodní straně okna jsou tlačítka na práci s paletou. Tlačítko New do palety přidává aktuální barvu. Edit otevře okno Color Selection pro editování barvy. Delete smaže právě aktuální barvu. Close zavírá celé okno. Další příkazy jsou v liště nahoře v menu Ops. Zde New Palette otevře novou paletu (zeptá se na jméno), Delete Palette paletu smaže a Refresh Palettes doplní do výběru nové palety. Gimp sám ukládá palety na disk. Soubory se dají editovat i v textových editorech, každá barva má své číslo.

3.4. Gradient Editor

Pomocí tohoto okna se mohou vyplňovat označené plochy přechodem dvou nebo více barev. Jednotlivé gradienty se mohou editovat, vytvářet nové, ... Černý trojúhelník posouvá barevné rozhraní, bílý hranici míchání barev. Gradient se edituje kliknutím pravým tlačítkem na barevném pruhu. Tlačítko se musí držet tak dlouho, dokud se nevybere nějaká možnost (nebo se s myší vyjede mimo menu).
 • Left endpoint's color - okno pro výběr barvy levého kraje gradientu.
 • Load from - výběr barvy levého kraje přímo z menu.
 • Save to - ukládání barvy do menu (load to).
 • Right endpoint's color - to samé jak Left endpoint's color, ale platí pro pravý kraj.
 • Blending functiom for segment - mění způsob míchání barev v segmentu (segment je část gradientu, která je v dolní části označená šedě).
 • Coloring type for segment - mění barevnou škálu.
 • Split segment at midpoint - rozdělí segment na poloviny.
 • Split segment uniformly - přidá další segmenty podle zadaného počtu.
 • delete segment - smaže segment.
 • Re-center segment's midpoint - vycentruje bílý trojúhelník.
 • Re-distribute handles in segment - opět centruje bílý trojúhelník.
 • Selection operations:
  • Flip segment - přehodí barvy.
  • Replicate segment - zkopíruje segment.
  • Blend endpoint's color - pokud jsou označené dva segmenty, spojí je barevně v jeden.
  • Blend endpoint's opacity - nepřišla jsem na jeho funkci.

K vyplnění plochy zvoleným gradientem použijte nástroj Blend a v Tool Options zvolte v Blend - Custom (from editor). Potom klikněte myší a táhněte ve zvoleném směru výsledného gradientu.

3.5. Color Selection

Ve velkém čtverci se vybírá barva a ve sloupci vedle se vybírá její odstín. Napravo v ležatém sloupci se na jeho levé straně ukazuje zvolená barva (stejně jako ve čtverci v menu), vpravo je barva původní. Pod tímto sloupcem jsou další volby v typu míchaných barev, Označením můžete mít barvy míchané HSV, nebo RGB. Bylo by složité je popisovat, jejich funkce si může snadno vyzkoušet každý sám. Volba Revert to Old Color vrátí původní barvu.


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 15.09.1999 08:11
Dalsi