Michaela Reichelová: GIMP
(Obsah) Dalsi

1. Základní informace

Gimp - The GNU Image Manipulation Program. Gimp je kreslící bitmapový program pro Linux a další Unixové systémy. Spouští se v grafickém režimu Xwindow. Je zdarma, volně šiřitelný a přístupný ve zdrojových textech. Většina Linuxových distribucí (např. RedHat, Debian) má Gimp v základní instalaci. Gimp je neustále ve vývoji, existují verze nestabilní (vývojové) a stabilní. V době psaní této práce je k dispozici stabilní verze 1.0.0 a vývojová verze 1.1.2. Protože některé funkce, které jsou ve vývojové verzi se nakonec nemusí objevit ve verzi stabilní, budu popisovat stabilní verzi 1.0.0.

1.1. Spuštění

Pokud máte Gimpa nainstalovaného, spustíte jej v grafickém režimu příkazem Gimp. Pokud je plně nainstalovaný, objeví se okno s nápisem Gimp a ve spodní části se vypisují soubory, které se zrovna načítají. Nakonec se na pracovní ploše objeví Nástrojová lišta (kapitola 2.) a většinou GIMP Tip of the day, kde najdete pár užitečných rad (některé jsou popsány i v této práci). Pokud nemáte Gimpa plně nainstalovaného, nebo nebyl dlouho spuštěný, objeví se nejprve okno, kde se vás ptá, zda má pokračovat a nainstalovat potřebné soubory.

1.2. Gimpovy adresáře

Většina souborů které Gimp používá je uložena v  usr/share/gimp a také v domovském adresáři ... /.gimp. Pokud bude v této semestrální práci napsáno "... uložte do adresáře ... /patterns", můžete soubor uložit do libovolné z obou dvou cest, protože Gimp prohledává oba dva adresáře, nejlépe však do vašeho domovského adresáře.

1.3. Otevření obrázku

Čistou plochu pro další práci získáte kliknutím na ikonku File/New <Ctrl><N>, objeví se okno pro volbu typu plochy. Width a Heigh jsou velikosti obrázku v pixelech. V Image type se volí typ obrázku:
  • RGB - obrázek bude barevný.
  • Grayscale - obrázek bude černobílý (i při volbě barev).
Ve Fill Type se volí další vlastnosti:
  • Background - obrázek bude mít takové pozadí, jaké je nastavené dole v nástrojové liště (viz kapitola 2.22.).
  • White - obrázek bude mít bílé pozadí.
  • Transparent - obrázek se kreslí na plochu, která má vzhled šedé šachovnice, ve skutečnosti podklad neexistuje. Pokud chcete takový obrázek uložit, můžete použít .XCF, .PNM, .GIF, ale před uložením .GIF se musí obrázek zindexovat, zvolte Image/Indexed a zvolte požadovaný typ indexace.
Otevření již existujícího obrázku: File/Open. <Ctrl><O>

1.4. Tlačítka myši

Většina nástrojů se ovládá levým tlačítkem myši. Pokud je kurzor myši v editovaném obrázku, pak kliknutím pravým tlačítkem vyvoláte menu (viz 4.). Pomocí prostředního tlačítka se dá pohybovat obrázkem, který je větší než okno. Když nebude v textu uvedené jaké tlačítko se má zmáčknout, zkuste levé.

1.5. Klávesové zkratky

Veškeré klávesové zkratky si můžete předefinovat. Stačí v menu najet na měněnou položku a na klávesnici zadat její novou zkratku (i když před tím žádnou neměla). Pokud je nová zkratka kombinace <Ctrl>, <Shift> nebo jiné podobné klávesy, stačí ji zmáčknout. Zkratka se vymaže pomocí <Delete>. Takto změněné zkratky budou i po znovuspuštění Gimpa. Doporučuji při práci s Gimpem používat zkratkové klávesy a také si upravit pracovní plochu tak, aby jste mohli klávesnici maximálně používat. V této práci jsou klávesové zkratky napsány tak, jak je do Gimpa uložili jeho tvůrci.

1.6. Pomocná vodítka

V otevřeném obrázku si můžete do pracovní plochy vytáhnout Pomocná vodítka a to tak, že myší kliknete na vodorovné nebo svislé měřítko a posunete myš do obrázku, na kurzoru myši je přichyceno pomocné vodítko, jakmile tlačítko pustíte, vodítko se přichytí. Pokud chcete vodítko posunout, zvolte nástroj Move a najeďte na vodítko myší. Vodítko změní barvu a kurzor se změní na "ruku", klikněte a posuňte vodítkem. Pokud chcete vodítko zrušit, postupujte stejně jako při přesunu, ale vodítko posuňte až do měřítka. Všechny označené plochy a nástroje se na vodítka přichycují (nemusíte myší najíždět přesně do místa, kde má začínat objekt, v blízkosti vodítka se na něj sám přichytí). Viz též 4.4..

1.7. Co dělat, když Gimp nereaguje

Pokud Gimp nereaguje na klikání myší, prohlédněte pracovní plochu, zda někde není okno, ve kterém by na něco upozorňoval a čekal na odpověď.

Další možnost je, že v některé části obrázku je označená malá plocha a není vidět. V tomto případě stačí kliknout nástrojem Rectangular nebo podobným do obrázku, nebo zvolit Select/None (All) - použijte klávesovou zkratku <Shift><Ctrl><A> (<Ctrl><A>).

Pokud nic nenajdete a spouštěli jste Gimp příkazem z xterminálu, podívejte se, zda zde není vypsaná chyba.

1.8. Další užitečné rady

Pokud chcete nakreslený obrázek uložit a budete s ním ještě v Gimpovi pracovat, použijte XCF - přirozený formát Gimpa. Zachováte tím i pomocná vodítka a vrstvy.

Když chcete k označené oblasti přidat další, stačí zmáčknout <Shift>, kliknout a aniž by jste pustili tlačítko myši pustit <Shift>. Pro odebrání oblasti zmáčkněte <Ctrl>. Chce si to trochu prozkoušet, zvláště s přidáváním přesných čtverců, obdélníků, kruhů a elips. Celou označenou plochou můžete hýbat, když podržíte <Alt>. Tyto klávesy jsou velmi často používané, je možné že hodně nástrojů bude mít další užitečnou funkci, když některou klávesu podržíte.


Converted by Selathco 0.85 on 15.09.1999 08:11
Dalsi