Výuka

Updated 20.01.2017 17:18

V současné době vyučuji…

koordinuji…

a vedu …

Můžete také nahlédnout to seznamu knih, které mám v knihovně

Historické

Dříve jsem vyučoval také tyto předměty:

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.