Komponentové modely a architektury

Updated 22.08.2013 13:41

lang:en “Component models and architectures”

Obsahem předmětu je

 1. seznámit se s fundamenty i leading edge výzkumem v oblasti komponent
 2. získat praktickou zkušenost s komponentovými modely

Anotace: Varianty definic pojmů komponenta a komponentový model. Význam jejich základních charakteristik, praktické dopady. Způsoby popisu rozhraní, modely a formální notace. Modelování komponentových aplikací. Případové studie a analýzy konkrétních modelů a systémů.

Co je třeba udělat pro splnění

A) Přečíst

 1. tutoriál o programování komponent na Wiki KIV
 2. základy
  • Szyperski – kapitoly (1,3,) 4,5,6, (7.3-7.4), 8, (9), 11, 17, (19), 21.1+21.2
  • Crnkovic et al – kapitoly 1-4, 6, (8), 9, (10), (11, 13)
  • Brada, P. A Look at Current Component Models from the Black-box Perspective. Proceedings of 35th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications, IEEE Computer Society, 2009 + habilitation thesis
 3. Bachmann et al: Technical Concepts…
 4. Dependency injection ve Springu a PicoContaineru
 5. články
  • analýza ADL — Medvidovic, N. & Taylor, R. N. A Classification and Comparison Framework for Software Architecture Description Languages. IEEE Transactions on Software Engineering, 2000, 26, 70-93
  • analýza k.modelů — Lau, K.-K. & Wang, Z. Software Component Models. IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2007, 33, 709-724; Ivica Crnković, Séverine Sentilles, Aneta Vulgarakis, Michel R.V. Chaudron, A Classification Framework for Software Component Models. IEEE Transactions on Software Engineering, 07 Sept. 2010. IEEE computer Society Digital Library. IEEE Computer Society,
  • contract — Beugnard, A.; Jézéquel, J.-M.; Plouzeau, N. & Watkins, D. Making Components Contract Aware. Computer, IEEE Computer Society Press, 1999, 32, 38-45

B) Analyzovat jeden komponentový model (jaký = dle dohody se mnou)

Otázky, které by mimo jiné měla analýza zodpovědět, jsou

C) Napsat shrnující report 10-20 stran textu

——

Znát

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.