Zde umístěné soubory jsou Copyright (c) 2012 Západočeská univerzita v Plzni.
Autorem je Přemek Brada 

Soubory jsou poskytovány BEZ ZÁRUKY VHODNOSTI A KVALITY podle podmínek
Creative Commons "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).