Vyvěšena hrubá témata DP a BP

Updated 29.03.2007 16:04

Na stránce diplomek jsou vyvěšeny nahrubo napsané popisy předpokládaných témat, která vypíši pro další ak.rok. Zájemci nechť se ideálně hlásí přímo u mne, s doklady o zkušenostech z předchozího studia.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.