PRJ (PIA) M.Dostal: Vylepšení pro Textpattern (md_versions, article filter)

Updated 15.10.2007 14:11

Projekt pro M.Dostala na ZS 2007. Zadání:

Podrobnosti viz wiki KIV.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.