Přehled mnou vedených projektů

Updated 23.06.2008 11:53

Co nadpis to téma, co odrážka to projekt, co odkaz to stránka s cíli a plánem projektu. Na konci stránky dokončené a zrušené projekty.

Výzkumné (research)

ENT

COSi (Components Simplified)

Component substitutability

Technologické

Slovník SPOT (překlady)

Univerzitní

Web FAV

Web KIV

Inovace ININ


Úspěšně dokončené

Zrušené

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.