DP Tomáš Ptáčník: Aktualizace nasazených komponent s kontrolou kompatibility

Updated 23.06.2008 09:39

Cílem práce je full contextual substitutability for OSGi, tj. vytvořit rozšíření komponentového frameworku (konkrétně OSGi) které bude ověřovat, zda je možné aktualizovat již nasazenou komponentu na novou verzi. V potaz se přitom bude brát jak rozhraní vlastní komponenty, tak služby dostupné v kontejneru.

Souvislosti:

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.