DP Jaroslav Plzák: Získání reprezentace OSGi komponent

Updated 23.06.2008 09:26

Cílem práce je new OSGi representation builder tj. vytvořit nástroj, který projde archiv (JAR soubor) dané komponenty + info z Decl Svc a Bundle Repo a vyrobí datovou reprezentaci komponenty použitelnou pro typovou kontrolu nahraditelnosti. Práce navazuje na již hotové nástroje a techniky, které je možno využít a přepracovat nebo použít jako vzor.

Oficiální zadání

Souvislosti:

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.