DP Pavel Stahl: Bezpečné aktualizace rozšiřujících modulů v platformě Eclipse

Updated 01.02.2008 14:30

Cílem práce je rozšířit platformu Eclipse o robustní kontroly nahraditelnosti pluginů, integrované do procesu aktualizace Eclipse features.

Oficiální zadání

1. Prozkoumejte implementaci procesu aktualizací platformy Eclipse.
2. Seznamte se s teoretickými základy pro kontrolu nahraditelnosti softwarových komponent.
3. Vytvořte návrh rozšíření platformy Eclipse, které bude integrovat mechanismus kontroly do procesu aktualizací.
4. Rozšíření implementujte, ověřte jeho funkčnost, a zhodnoťte přínosy a vlastnosti výsledného řešení.

Plán

Poznámky

Pracovní poznámky jsou na wiki stránkách projektu.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.