DP Zdeněk Šíma: Zobrazení softwarových modulů s možností parametrizace

Updated 15.02.2008 10:20

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2007/2008
Kontakt: zdenda.sima at seznam.cz

Zásady pro vypracování (návrh)

Cílem je vytvořit nástroj který vezme jakousi reprezentaci rozhraní modulu, příp. celé aplikace, a zobrazí ji a la UML2. Ideální bude implementace formou Eclipse pluginu.

  1. Seznamte se s meta-modely objektových a komponentových aplikací, zejména MOF a ENT.
  2. Nastudujte notace pro znázornění struktury složitých softwarových systémů, s důrazem na popis různých pohledů na komponenty a jejich vazby.
  3. Navrhněte, a na základě konzultací s vedoucím práce vhodně implementujte, nástroj pro vizualizaci struktury komponentových aplikací.
  4. Funkčnost nástroje ověřte na vzorových scénářích.

Viz návrh tématu na http://www.kiv.zcu.cz/studies/temata/popis.php?id_popis=916

Plán prací

V rámci Oborového projektu popsat jak se píší pluginy pro Eclipse.

Literatura a odkazy

ideový zdroj: vizualizace dle ENT meta-modelu
GEF a další knihovny pro 2D grafiku zejména UML-like (UML2 “composite structure” diagram/element)

Poznámky ze schůzek

22.1.2008

Předveden funkční plugin s GEF integrací.

8.1.2008

Vysvětlení jak souvisí části ENT-OSGi implementace a jak je použít ve výsledném Eclipse rozšíření.

4.12.2007

Uděláno

Úkoly

Příští schůzka pondělí 10.12.

20.11.2007

Úkoly

Schůzka 4.12. – poreferovat o výsledku obojího.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.