DP Jaroslav Bauml: Kontrola nahraditelnosti komponent v platformě OSGi

Updated 01.02.2008 14:33

Cílem práce je implementovat kontroly nahraditelnosti v implementaci OSGi frameworku.

Oficiální zadání

1. Seznamte se s platformou OSGi a jejími implementacemi, včetně služeb pro správu komponent a jejich vazeb.
2. Seznamte se s teoretickými základy pro ověřování nahraditelnosti komponent.
3. Do vybrané implementace platformy OSGi integrujte mechanismus ověřování nahraditelnosti komponent tak, aby rozšiřoval kontroly prováděné při instalaci a aktualizaci komponent.
4. Implementaci ověřte na realistických scénářích, zhodnoťte přínosy a vlastnosti výsledného řešení.

Plán

Poznámky

Pracovní poznámky jsou na wiki stránkách projektu.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.