DP B.Wajtr: Implementace jednoduchého komponentového modelu

Updated 11.06.2007 11:13

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: bwajtr at students

Zásady pro vypracování

  1. Seznamte se s problematikou modelů softwarových komponent a praktickými aspekty jejich implementace.
  2. Prostudujte architekturu a mechanismy používané kontejnery pro deployment a spouštění komponentových aplikací.
  3. Na základě těchto znalostí vytvořte návrh prostředí pro ukládání a běh jednoduchých komponent.
  4. Podle dohody s vedoucím práce implementujte podstatné části prostředí.

Očekávané praktické výsledky práce

(1) Popis základních mechanismů fungování dvou kontejnerů (vhodný by byl JONaS nebo (xor) JBoss [1], pico container, dále Julia jakožto implementace Fractal modelu a případně starý dobrý Tomcat) – důležité je zejména (a) z čeho se kontejner skládá, tj. statická architektura v podobě diagramů tříd a (b) jak funguje nahrání nové komponenty do úložiště kontejneru a pak spuštění vybrané komponenty nebo celé aplikace, tj. implementační scénáře v podobě interakčních diagramů.

1 Bude výhodné zkoumat společně s některým z kolegů—J.Sedlák se bude zabývat JONaS-em, J.Sloup zase JBoss-em.

(2) Vzájemná dohoda o tom, jak bude vypadat specifikace COSI komponent a jejich implementace – potřebné “administrativní” třídy, struktura distribuční podoby komponent. Tyhle distribuční podoby by mělo jít relativně snadno vyrábět ručně.

(3) Fungující kontejner, do kterého půjde distribuční komponenta vložit (deployment) a v něm spustit. Navenek viditelné formou pomocných nástrojů pro deployment a správu run-time dat kontejneru (tj. které komponenty v něm jsou, jak jsou mezi sebou propojeny, a jejich spouštění/zastavování).

Literatura a odkazy

Nutno přečíst

Doplňkové zdroje

Poznámky

11.6.2007

26.6.2006

do konce července

do konce srpna

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.