DP Jan Tyr: Reprezentace kontextu softwarové komponenty

Updated 26.06.2006 08:19

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: jan.tyr at seznam.cz

Zásady pro vypracování (návrh)

  1. Seznamte se s problematikou modelů softwarových komponent a praktickými aspekty jejich nasazení.
  2. Prostudujte komponentovou platformu OSGi a její implementace
  3. Analyzujte možnosti získání informací o konkrétním okolí (kontextu) komponenty ve zvolené implementaci
  4. Navrhněte a realizujte nástroj, který umožní získat, zobrazit a zpracovat informace o kontextu nasazených komponent

Anotace

http://www.kiv.zcu.cz/studies/temata/popis.php?id_popis=499

Očekávané praktické výsledky práce

Co nastudovat, co implementovat, co napsat, co prezentovat.

Literatura a odkazy

Nutno přečíst

Doplňkové zdroje


Průběžné zprávy a výsledky

Vytvořené dokumenty a software

Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

dd.mm.rrrr téma

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.