DP Václav Tůma: Generování testů z databáze otázek

Updated 30.05.2007 12:47

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: jm.eno at domena.cz

Zásady pro vypracování

  1. Prostudujte dostupné systémy pro on-line testování znalostí
  2. Seznamte se s možnostmi zabezpečení a omezení přístupu u webových aplikací na platformě Java
  3. Navrhněte model funkčnosti a datový model aplikace pro automatické generování testů
  4. Aplikaci ve vhodné technologii implementujte a prověřte její funkčnost na vhodném vzorku dat

Anotace

http://www.kiv.zcu.cz/studies/temata/popis.php?id_popis=619

Očekávané praktické výsledky práce

Bod 1 vč. implementací z ASWI 2006

Literatura a odkazy

Nutno přečíst

Doplňkové zdroje


Průběžné zprávy a výsledky

Vytvořené dokumenty a software

Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

30.5.2007

22.11.2006

7.11.2006

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.