DP Martina Kubátová: Aplikační rámce pro webové aplikace

Updated 06.03.2007 14:50

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: martina.kubatova at gmail.com

Zásady pro vypracování

  1. Seznamte se se standardy platformy J2EE pro tvorbu webových aplikací
  2. Prozkoumejte současné technologie a aplikační rámce spadající do této oblasti
  3. S pomocí vhodně zvolených kritérií a ověřovací aplikace vyhodnoťte možnosti, silné a slabé stránky vybrané podmnožiny technologií

Anotace

http://www.kiv.zcu.cz/studies/temata/popis.php?id_popis=546

Doplňkové zdroje


Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

6.3.2007


Očekávané praktické výsledky práce

Co nastudovat, co implementovat, co napsat, co prezentovat.

Literatura a odkazy

Nutno přečíst

Průběžné zprávy a výsledky

Vytvořené dokumenty a software

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.