DP Ľubomír Kováč: Zavádění webového redakčního systému na úrovni fakulty

Updated 19.06.2006 13:34

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: kovman at centrum.cz

Zásady pro vypracování (návrh)

  1. Nastudujte moderní nástroje pro tvorbu webových aplikací a prezentací (J2EE technologie, webové redakční systémy)
  2. Seznamte se s potřebami větší organizace při vytváření a restrukturalizaci website
  3. Proveďte analýzu dosavadního vývoje webu Fakulty aplikovaných věd a možností jeho dalšího rozvoje
  4. Implementujte stávající web FAV s použitím vhodného redakčního systému včetně přípravy na transparentní výměnu dat s okolím
  5. Vyhodnoťte přínosy implementace

Anotace

http://www.kiv.zcu.cz/studies/temata/popis.php?id_popis=511

Očekávané praktické výsledky práce

Co nastudovat, co implementovat, co napsat, co prezentovat.

Literatura a odkazy

Nutno přečíst

Doplňkové zdroje


Průběžné zprávy a výsledky

Vytvořené dokumenty a software

Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

dd.mm.rrrr téma

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.