DP Marek Horák: Anonymní automatická personalizace webu

Updated 26.06.2006 08:22

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: horakm at gmail.com

Zásady pro vypracování (návrh)

  1. Prostudujte mechanismy a nástroje pro prohledávání webového obsahu
  2. Seznamte se s možnostmi, výhodami a problémy personalizace webových prezentací a aplikací
  3. Navrhněte systém, který bude návštěvníkům konkrétního website doporučovat související obsah na základě automatických analýz akcí uživatelů
  4. Systém ve vhodné technologii implementujte, ověřte jeho funkčnost na reprezentativním website po dostatečně dlouhou dobu, a vyhodnoťte přínosy

Anotace

http://www.kiv.zcu.cz/studies/temata/popis.php?id_popis=505

Očekávané praktické výsledky práce

Co nastudovat, co implementovat, co napsat, co prezentovat.

Literatura a odkazy

Nutno přečíst

Doplňkové zdroje


Průběžné zprávy a výsledky

Vytvořené dokumenty a software

Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

dd.mm.rrrr téma

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.