DP J.Sedlák: Kontrola nahraditelnosti pro EJB komponenty

Updated 06.10.2005 09:18

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2005/2006
Kontakt: jirka at sedlaci.cz

Zásady pro vypracování

  1. Nastudujte teoretická východiska a praktické problémy nahraditelnosti v oblasti softwarových komponent.
  2. Seznamte se s komponentovou architekturou EJB a aplikačními servery pro ni.
  3. Analyzujte architekturu vybraného aplikačního serveru a navrhněte jeho modifikace, které umožní integrovat kontrolu nahraditelnosti EJB komponent do procesu nasazení.
  4. Implementujte kontrolu nahraditelnosti podle dohody s vedoucím práce.

Anotace a podrobnější informace

Do serveru JONaS udělat ověření nahraditelnosti stávající EJB komponenty novou verzí při deploymentu. Navazuje na diplomku Pavla Stuny (2004/2005).

Očekávané praktické výsledky práce

Do deployment nástrojů JONaS-e přibudou volby “tyhle EJB mají nahrazovat tamhlety už nasazené”, zaškrtávátko “kontrolovat striktní / kontextovou nahraditelnost” a nástroje budou hlásit “nahraditelnost OK” resp. “nejde strict / context pro tyhle, chceš je přesto nasadit?”

Striktní nahraditelnost (2 komponenty osamoceně proti sobě) musí být implementována. Kontextová (bere se v potaz celé prostředí aktuálně nasazené komponenty) by měla být implementována; nebude-li, pak je třeba alespoň detailně popsat, jak lze získat data kontextu v JONaS.

Časový plán

Obecně viz obecná pravidla pro diplomanty. Konkrétně:

Uděláno

Literatura a odkazy

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.