DP M.Jašpr: Rozšíření redakčního systému pro web katedry

Updated 19.04.2006 11:55

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2005/2006
Kontakt: ekim158 at centrum.cz

Zásady pro vypracování

  1. Prostudujte technologie a nástroje pro správu webového obsahu.
  2. Kriticky zhodnoťte stávající implementaci webu KIV v redakčním systému Xaraya a navrhněte možná vylepšení a změny.
  3. Podle dohody s vedoucím práce proveďte analýzu, navrhněte a implementujte další moduly a rozšíření pro redakční systém, zejména s ohledem na podporu výuky na webu.
  4. Proveďte analýzu oblastí webu, pro které by byla vhodná snazší výměna dat mezi redakčním systémem a okolím, a doporučte možnosti realizace.

Očekávané praktické výsledky práce

Ostré nasazení Xaraya v1.0 pro KIV. Import a konfigurace všech modulů vytvořených studenty (MPodval, ASWI); dotažení jejich funčnosti do konce. Vytvoření dalších modulů, zejména pro podporu výuky (něco jako “sada pro předmět”, “sada pro vyučujícího”), na základě již hotových dokumentů a vlastní analýzy.

... TODO ještě domyslet. Jeden z námětů je web services přístup k datům KIVu, další je dotažení LDAPu, a nakonec integrace s daty portálu ZČU.

Literatura a odkazy

Navazuje na diplomku Martina Podvala (2004/2005) a Pavla Halase (2003/2004).

Nutno přečíst

Doplňkové zdroje

Poznámky

Přečtěte si obecná pravidla pro moje diplomanty – jsou pro Vás závazná.


Záznamy ze schůzek

19.4.

Hotovo: WS funkční krom problémů kvůli Safe Mode, vyřešit.

TODO

10.4.

Přes WS export i pro mapování do DocBook půjde: osoby, události, granty (vč. typu a jména vedoucího). Pro WS udělat nikoli DTD ale WSDL popis (subsumes). Přes WS půjde udělat:

(Rozšíření do budoucna: zpracovávat import RSS kanálů.)

3.4.2006

TODO

Ne ruční parser, ale použijeme “HTML parser” který MJ našel

27.3.2006

Export do DocBook

Navrhnout DTD pro export dat přes XML WS API.

Rozchodit to na jumbo.

ERA je kreslený v nástroji UMLet

17.3.2006

Předělat ERA model, poslat ASAP

Dodělat drobnosti u modulů, vystrčit xaraya na jumbo

Možnosti pro výměnu dat, které budou prozkoumány a implementovány:

Vyzkoumat jesti integrované vyhl přes htdig má nějakou přidanou hodnotu oproti Googlu (inteligentní hledání dle znalosti struktury dat).

6.2.2006

funkční moduly jsou

dodělá se

upravit ERA

29.11.2005

Předveden chodivý design dle šablony dodané PB, a řešení xarpages-based menu. Během následujících 14 dní, tj. do 13.12.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.