DP Jan Beneš: Inzertní server s využitím informačních kanálů

Updated 06.10.2005 09:16

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2005/2006
Kontakt: TBD

Zásady pro vypracování

  1. Prostudujte technologie a nástroje pro správu webového obsahu
  2. Seznamte se s principy různých kanálů přímé distribuce obsahu (email, SMS brána, ICQ, IRC, atp.)
  3. Proveďte analýzu použitelnosti jednotlivých informačních kanálů pro inzertní server.
  4. Navrhněte a ve vhodných technologiích implementujte systém pro inzertní server, který bude využívat tyto informační kanály.

Anotace a podrobnější informace

Časový plán

Obecně viz obecná pravidla pro diplomanty.

Literatura a odkazy

TBD

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.