DP Lukáš Valenta: Modelování EJB komponent

Updated 11.10.2005 12:54

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2004/2005
Kontakt: lukas.valenta at seznam.cz

Zásady pro vypracování

  1. Podrobně prostudujte technologii Enterprise JavaBeans a seznamte se s nástroji pro usnadnění tvorby EJB ve vývojových prostředích (XDoclet apod.)
  2. Seznamte se s ENT modelem pro modelování softwarových komponent a jeho prototypovou implementací
  3. Navrhněte a realizujte nástroj, který bude vytvářet reprezentaci EJB komponent podle ENT modelu

Odevzdáno v květnu 2005, obhájeno TBD. Prezentováno na SVOČ FAV.

Praktické výsledky práce

  1. cmd-line tool, který z JAR file s komponentami (jednou nebo více) bude generovat jejich XML popis podle ENT DTD
  2. text diplomové práce

Literatura a odkazy

Poznámky

Množství užitečnýchpřipomínek a podnětů k ENT modelu EJB.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.