DP Pavel Stuna: Ověřování nahraditelnosti EJB komponent

Updated 26.05.2005 15:44

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2004/2005
Kontakt: pstuna at seznam.cz

Zásady pro vypracování

  1. Podrobně prostudujte technologii Enterprise JavaBeans a způsob nasazení EJB komponent v serverech
  2. Seznamte se s principy nahraditelnosti softwarových komponent na základě znalosti typové informace
  3. Navrhněte a realizujte prototypovou implementaci nástroje, který bude umožňovat ověření nahraditelnosti EJB komponent před jejich nasazením na server

Odevzdáno v květnu 2005, obhájeno TBD.

Praktické výsledky práce

  1. cmd-line tool, který pro 2 JAR soubory s různými verzemi jedné komponenty generuje návratovou hodnotu vyjadřující možnost nahraditelnosti, plus výstupní soubor s detailními informacemi
  2. text diplomové práce

Literatura a odkazy

Poznámky

Nedodělaný plánovaný cíl: vyzkoumat jak funguje deployment v JBossu.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.