DP Martin Podval: Implementace katedrálního webu v publikačním systému

Updated 15.07.2005 12:40

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2004/2005
Kontakt: martin at anykey.cz

Zásady pro vypracování

  1. Seznamte se s technologiemi pro dynamické vytváření a správu webového obsahu
  2. Proveďte srovnání publikačních systémů (CMS) a vyhodnoťte jejich vhodnost pro implementaci webu univerzitní katedry
  3. Podle výsledků vyhodnocení a po dohodě s vedoucím práce vhodně upravte vybraný CMS, nebo navrhněte a implementujte jádro vlastního CMS
  4. V tomto publikačním systému implementujte strukturu a vybranou část obsahu webu KIV

Odevzdáno v květnu 2005, obhájeno TBD.

Praktické výsledky práce

  1. Kvalitní rozbor vlastností daných CMS, zejména vzhledem k poměrně strukturovaným webům kateder.
    • vybrána Xaraya
  2. Návod na implementaci struktury katedrálního webu v Xaraya, návod na tvorbu modulů v ní.
  3. Převedená část webu KIV do CMS včetně 2 současných PHP aplikací.
  4. text diplomové práce

Literatura a odkazy

Poznámky

Cílem práce je získání přehledu o publikačních systémech (dále CMS) použitelných pro implementaci webu univerzitní katedry, konkrétně KIVu, a re-implementace tohoto webu ve vybraném CMS provozovaném na LAMP platformě.

Práce by měla proběhnout ve dvou hlavních fázích: srovnání CMS a implementace webu KIV v jednom z nich. Pro srovnání jsou předem určeny (tj. v práci musí být uvedeny) CMS Mambo, Drupal, PHP-Nuke a/nebo XOOPS, Xaraya; další 2-3 vybere diplomant sám. Hlavní oblastí zájmu jsou systémy provozované na LAMP, ale je možné se podívat také na systémy založené na Javě. Pro inspiraci a základní vodítko srovnání je vhodné se podívat na moje Concise CMS Evaluation, a zvolenou sadu kritérií hodnocení CMS je potřeba se mnou konzultovat. Upozorňuji, že pro rozumné vyhodnocení je potřeba si zkusit CMS nainstalovat, implementovat v něm malý web se strukturou odpovídající podmnožině KIVu, a také aspoň jednu malou aplikaci jako modul.

Pro implementaci katedrálního webu jsou důležité dva aspekty: zachování struktury webu (hierarchie stránek a jejich obsahu), a převedení stávajících aplikací které tvoří jeho nedílnou součást. Dále je na katedrálním webu potřeba “standardních” aplikací, které většina CMS obsahuje jako základní nebo doplňkové moduly (aktuality, kalendář, ankety a hlasování, správa dokumentů pro download, atd.).

Součástí teoretické přípravy na práci bude získání základních znalostí o technologiích dynamického generování stránek založených na PHP (Smarty, vybrané části PEAR) a na Javě (servlety, Struts, případně platforma Cocoon). Doplňkově by bylo vhodné podívat se na ASPX resp. ASP.NET.

Upozorňuji, že implementace vlastního CMS je z mého pohledu spíše nežádoucí než vítaná. Důvody jsou dva: (1) některé stávající CMS jsou více-méně použitelné a mírné přizpůsobení struktury webu KIV do jejich zvyklostí/možností není kritický problém; (2) jádro kvalitního CMS (aspoň podle příkladu Mambo a Drupal) je velký kus software, který není v silách jednoho člověka za 1/2 roku práce. Je lepší ``stát na bedrech obrů’’ než znovu vynalézat již vynalezené.

Pro dokončení

Posláno emailem 28.4.

Zobrazování

Administrace

Modul Diplomové práce

Přidáno 6.6.

Co zbývá (17.6.2005 a dál – po odevzdání a obhájení)

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.