BP Martin Špelina: Úpravy editoru UMLet

Updated 26.03.2008 18:49

Oficiální zadání BP

PRJ5 report

Hodnocení: 90b

  1. (20) aktivita – 15 – vlastní píle velká, jen málo konzultací
  2. (50) obsah – 45 – OK, pouze chybí úvodní představení UMLetu (jaká je base version?), trochu detailů zadání a výhled prací v BP
  3. (30) forma – 30 – OK

Záznamy ze schůzek

26.3.2008

Uděláno

Udělat

6.12.2007

Uděláno

Úkoly


Plán

V rámci PRJ5, tj. do 12/2007

V rámci BP, tj. do 4/2007

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.