BP Tomáš Peterka: Použití rámců Java EE pro webové aplikace

Updated 06.02.2008 21:41

tpeterka at students

Oficiální zadání BP

Plán

Cíl práce = naučit se technologie pro J2EE webové aplikace, konkrétně ORM vrstvu (Hibernate, JPA) a Spring pro MVC, a využít je konkrétně v projektu slovníku SPOT.

Podrobnosti na wiki stránkách projektu a v bugtrackeru.

PRJ5 report

Hodnocení: 80b

  1. (20) aktivita – 20 – nadstandardní, zájem na projektu a jeho fungování
  2. (50) obsah – 40 – dost užitečných info ale chybí kde jsou v kódu impl změny
  3. (30) forma – 20 – chybí úvodní souhrn cílů vlastního PRJ5 projektu, oddíl 2.1 zabíhá do detailů, obr2 str9 chybí popiska, občas pravopisné chyby
Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.