BP Tomáš Dvořák: Aktualizace dat KIV ze STAGu

Updated 06.02.2008 21:36

Kontakt: tdvorak at students.zcu.cz

Oficiální zadání BP

Rámcový plán

Web projektu

PRJ5 report

Hodnocení: 75

  1. (20) aktivita – 15 – úkoly plněny včas ale častější reportování o průběhu by neškodilo
  2. (50) obsah – 40 – popis JAXB užitečný ale chybí propojení na ukládání získaných dat do DB
  3. (30) forma – 20 – množství hrubek a špatně napsaných zkratek
Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.