Petr Vydra: Práce s daty článků v redakčním systému

Updated 11.04.2007 14:43

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: petr.vydra at email.cz

Zásady pro vypracování

  1. Analyzujte způsob práce systému Textpattern s články a souvisejícími strukturami (rubriky, šablony)
  2. Navrhněte následující rozšíření systému: nahrazování textů v článcích, export/import obsahu
  3. Rozšíření vhodnou formou implementujte a otestujte

Odkaz na text zadání v databázi projektů

Očekávané praktické výsledky práce

Vyhledání&nahrazení textů a export/import obsahu.
Zobrazování url-only-title v seznamu “articles”.


Hodnocení PRJ5

Celkem 85 bodů:


Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

11.4.2007

1.12.2006

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.