Petr Thür: Webový portál pro menší obce

Updated 07.02.2007 14:37

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: petr.thur at post.cz

Zásady pro vypracování

1) Seznámení s technologiemi používanými pro tvorbu tvorbu webového obsahu a aplikací.
2) Rozbor požadavků menších obcí na podobu jejich webového portálu.
3) Návrh a vytvoření aplikační vrstvy včetně modulů pro snadnou editaci všech textů, fotogalerii, diskuzní fórum, a obecní vývěsní desku.
4) Návrh a vytvoření několika šablon prezentační vrstvy, vytvoření podpory
vícejazyčného obsahu.
5) Otestování a reálné nasazení v rámci webové prezentace několika obcí Plzeňského kraje.

Odkaz na text zadání v databázi projektů

Hodnocení PRJ5

Celkem 90 bodů:

Anotace

Lidské vysvětlení zásad pro vypracování.

Očekávané praktické výsledky práce

Co nastudovat, co implementovat, co napsat, co prezentovat.

Literatura a odkazy

Doplňkové zdroje


Vytvořené dokumenty a software


Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

dd.mm.rrrr téma

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.