BP Lukáš Šindler: Systém pro internetové obchody

Updated 07.02.2007 14:20

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: sindler at ltweb.cz

Zadání

Vlastní – Na systému půjdou provozovat internetové obchody, každý bude mít vlastní design, šablony (vytvořené v systému Smarty).

Zásady pro vypracování ( = oficiální zadání BP)

  1. Analyzujte stávající možnosti systému pro správu internetových obchodů
  2. Navrhněte rozšíření funkčnosti i administrační části systému (objednávky, související položky, on-line podpora zákazníků, vazba na platby a úvěry)
  3. Rozšíření implementujte, s důrazem na přehlednost implementace a snadnost konfigurace
  4. Ověřte funkčnost rozšířeného systému provozem na reálných obchodech

Literatura a odkazy

Praktické výsledky práce

Očekávané

Vytvořené


Úřednosti

Hodnocení PRJ5

N/A (vypracováno 2005/2006 D.Hartman)

Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

d.m.rrrr

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.