Martin Satke: Porovnání XML se znalostí struktury

Updated 10.05.2007 16:47

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: satkemartin at seznam.cz

Zásady pro vypracování

  1. Seznamte se s formátem XML a Java rozhraními pro jeho zpracování
  2. Analyzujte možnosti porovnání obsahu dvou XML souborů
  3. Implementujte porovnání formou knihovny s dobře definovaným API
  4. Použijte knihovnu v nástroji zobrazující rozdíly přehlednou formou

Očekávané praktické výsledky práce

Cílem je nástroj, který vezme 2 XML dokumenty a porovná je na změny, podobně jako diff ale nebude brát ohled na bílé místo a řádky, nýbrž bude změny detekovat na úrovni DOM XML.

Měl by být napsán modulárně, umožnit další úpravy a použití. Ideálně by výsledky porovnání exportoval v podobě API např. s nějak anotovaným XML DOM stromem (možná, ale ne nutně, jako sloučené XML z obou souborů, u každého uzlu anotace z kterého pochází, jaká je změna, kde ve zdrojovém textu – řádka, sloupec – se nacházel).


Hodnocení PRJ5

Celkem 90 bodů:

Literatura a odkazy

Doplňkové zdroje


Vytvořené dokumenty a software


Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

10.5.2007

1.12.2006

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.