Daniel Heřbolt: Webový editor se zvýrazněním syntaxe

Updated 07.02.2008 10:30

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: daniel at herbolt.com

Zásady pro vypracování

BP bude vypracována v ak.roce 2007/2008

  1. Popište syntaktické konstrukce používané v JSP stránkách
  2. Implementujte knihovnu umožňující zvýrazňování syntaxe v HTML editoru
  3. Na základě zkušeností optimalizujte implementaci a připravte nasazení v systému OpenCMS

Odkaz na text zadání v databázi projektů

Hodnocení PRJ5

Celkem 90 bodů:

Anotace

Lidské vysvětlení zásad pro vypracování.

Očekávané praktické výsledky práce

– plna podpora IE6+, FF2, (Opera) – vyresit problem s opozdenym psanim pri barveni kodu (reseni: barvit lokalne nebo pomoci AJAX, ale jen casti editovaneho kodu). – doplnovani kodu (JSP, mozna HTML)

Vytvořené dokumenty a software

http://herbolt.com/projects/WebPad/index.html


Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

15.11.2007

Ramcoy plan:

7.6.2007

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.