Tomáš Hejduk: Online databáze pecopteridů

Updated 30.01.2007 11:57

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: tbd

Zásady pro vypracování

  1. body oficiálního zadání
  2. pouze pro BP a DP
  3. odkaz na text zadání v databázi projektů

Hodnocení PRJ5

Celkem 95 bodů:

Anotace

Lidské vysvětlení zásad pro vypracování.

Očekávané praktické výsledky práce

Co nastudovat, co implementovat, co napsat, co prezentovat.

Literatura a odkazy

Doplňkové zdroje


Vytvořené dokumenty a software


Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

dd.mm.rrrr téma

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.