BP Martin Dostal: Historie článků v redakčním systému Textpattern

Updated 07.02.2007 09:30

Zaměření: softwarové inženýrství
Akademický rok: 2006/2007
Kontakt: martin.dostal at seznam.cz

Zadání

Cílem projektu je naučit se, jak redakční systém Textpattern pracuje s články, a rozšířit jeho možnosti o zadávání data expirace článku a ukládání jejich starších verzí.

Zásady pro vypracování ( = oficiální zadání BP)

  1. Analyzujte způsob práce s daty článků v systému Textpattern
  2. Navhněte mechanimus pro následující rozšíření systému: expirace článků, historie verzí
  3. Rozšíření vhodnou formou implementujte a otestujte

Literatura a odkazy

Praktické výsledky práce

Očekávané

Vytvořené


Úřednosti

Hodnocení PRJ5

Celkem 85 bodů:

Poznámky ze schůzek

Reverzní chronologické řazení, tj. čerstvější nahoře.

8.12.2006

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.