Zadání pro externí BP 2005/2006

Updated 30.06.2006 13:25

Otto Zickler: Mapa výskytu parazitů ve světě

Vedeno PB, vypracováváno pro nemocnici Na Bulovce.

  1. Analyzujte problematiku parazitů a chorob jimi způsobených pro účely informační databáze.
  2. Vytvořte webovou aplikaci, která umožní takové informace zadávat a prohledávat.
  3. Součástí aplikace bude mapa umožňující získat data o parazitech ve vybrané lokalitě.
  4. Aplikaci vyzkoušejte na reálných datech.

Stanislav Šec: WWW aplikace pro elektronickou školu

Vedeno PB, vypracováváno pro Koinonia Jan Křtitel.

  1. Seznamte se s technologií PHP pro tvorbu webových aplikací.
  2. Podle konzultací se zadavatelem navrhněte a implemetujte aplikaci pro korespondenční školu, která bude umožňovat (a) registraci studentů, prohlížení studijních materiálů a vypracování cvičných i hodnotících testů; (b) správu seznamu studentů, modifikaci studijních materiálů a kontrolu testů.
  3. Aplikace by měla poskytovat podporu pro vícejazyčné rozhraní a splňovat základní podmínky přístupnosti.

Pavel Suk: Webový portál města Louny a okolí

Vedeno: Ing. Michal Charvát PROKON-NET s.r.o. (email)

  1. Prozkoumejte a stručně porovnejte technologie pro tvorbu rozsáhlých dynamických webových aplikací, zhodnoťte jejich vývojová prostředí, rozsah použitelnosti, spolehlivost a bezpečnost.
  2. na základě vlastních zkuš, rozvíjejících se trendů konstrukce inet stránek a analýzý výsledků průzkumu veř mínění ve městě Louny koncipujte strukturu portílu tak, aby splňovala většinové požadavky a potřeby budoucích uživa.
  3. Realizujte navržený model vhodně zvolenou technologií.
Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.