Projekt 5 a bakalářské práce

Updated 23.06.2008 09:33

V rámci PRJ5 je možné udělat funkční prototyp, průzkum technologií, analýzu požadavků, apod. Implicitní předpoklad je, že dané téma bude v BP dotaženo do finální podoby a nasazeno.

Interní, tj. mnou vedené

2008/2009

2007/2008


Obecná pravidla

Pro práce na PRJ5 platí beze zbytku obecná pravidla pro studenty PRJ5 vyvěšená na webu katedry; mimo jiné je třeba

Hodnotí se samostatnost, vlastní aktivita, technická kvalita řešení, způsob zpracování dokumentace.

Pro zajímavost: příklad bakalářské práce z VŠE na téma “Vytváření úspěšných webových prezentací malých a středních firem”.

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.