Diplomové a bakalářské práce, projekty

Updated 15.04.2011 14:01

Všechny práce zde uvedené zadává a vede Přemysl Brada na Katedře informatiky a výpočetní techniky.

Aktuálně běží (2008/2009)

>>> Přehled projektů

Blízké okolí na časové ose

Máte zájem o podobnou zajímavou práci? Podívejte se na oficiální seznam vypisovaných témat diplomek a PRJ5. Pokud tam nic nenajdete, mám dále seznam námětů na možné projekty na svém wiki.

Organizační informace

Informace o samostatné práci, materiály ke studiu

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.