Diplomové a bakalářské práce, projekty

Updated 04.07.2018 11:19

Všechny práce zde uvedené zadává a vede Přemysl Brada na Katedře informatiky a výpočetní techniky.

Aktuální nabídka

Blízké okolí na časové ose

Máte zájem o podobnou zajímavou práci? Podívejte se na oficiální seznam vypisovaných témat diplomek a PRJ5 a také na oblasti, o které se zajímám výzkumě a odborně.

Organizační informace

Informace o samostatné práci, materiály ke studiu

Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.