Web FAVky : KIV Phorum
Diskuse a názory k vytvářenému webu Fakulty aplikovaných věd (viz stránky projektu).
Osobní profil : petrman
Email:  Skryto
Zaregistrován/a od:  02.12. v 17:14
The fastest message
board....ever.