Web FAVky : KIV Phorum
Diskuse a názory k vytvářenému webu Fakulty aplikovaných věd (viz stránky projektu).
Osobní profil : Sova
Email:  Skryto
Zaregistrován/a od:  05.12. v 00:16
The fastest message
board....ever.