Web FAVky : KIV Phorum
Diskuse a názory k vytvářenému webu Fakulty aplikovaných věd (viz stránky projektu).
Osobní profil : horda
Email:  Skryto
Zaregistrován/a od:  29.09. v 19:49
The fastest message
board....ever.