Functional Samples

Komunikační jednotka FieldCom2

Funkční vzorek komunikačního modulu FieldCom2 byl vyvinut pracovníky Katedry informatiky a výpočetní techniky.
Download pdf (1,5 MB)

Komunikační jednotka ultrazvukového průtokoměru

Součást řešení výzkumného úkolu MPO FR—TI1/137, řešeného ve spolupráci s firmou ELIS Plzeň a.s.
Download pdf (1,4 MB)

Měřicí jednotka ultrazvukového průtokoměru

Součást řešení výzkumného úkolu MPO FR—TI1/137, řešeného ve spolupráci s firmou ELIS Plzeň a.s.
Download pdf (178,8 KB)

Komunikační modul HART

Součást řešení výzkumného úkolu MPO FR—TI1/137, řešeného ve spolupráci s firmou ELIS Plzeň a.s.
Download pdf (1,5 MB)

Stimulátor odd-ball protokolu

Stimulátor odd-ball protokolu je určen ke generování speciálního typu stimulů, potřebných při řešení projektu GA ČR 102/07/1191 Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v korelaci s poklesem pozornosti.
Download pdf (532 KB)

Přepínač synchronizačních signálů EEG

Součást výzkumného projektu GA ČR 102/07/1191 Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v korelaci s poklesem pozornosti.
Download pdf (178,8 KB)

Department of Computer Science and Engineering

  • Since 1970
  • Individual approach
  • Research orientation
  • Modern study programmes
  • Industrial partnership

Contact

cse@kiv.zcu.cz

  • University of West Bohemia
  • Univerzitni 8
  • 306 14 Plzen
  • Czech Republic