Publications

 

 • Dudáček K., Ledvina J., Vavřička V.: Development of communication module for ultrasound and induction flowmeters. Proceedings of International Conference on Applied Electronics, AE 2010, Pages 83-86. ISBN: 978-807043865-7
 • Pavlas L.: Experimental performance measuring on real-time operating systems for embedded devices . Annals of DAAAM and Proceedings. ISSN: 1726-9679.
 • Bokr.J.: Novaja paradigma logičeskogo upravlenija. http:/www.rusdoc.ru/last/
 • Bokr,J.: Zpětná vazba ve strukturním modelu logického objektu. http://elektrorevue.cz/cz/ clanky/, 2010/70, pp. (70-71) – (70-14)
 • Pavlas L.: Metody návrhu zapouzdřených zařízení s ohledem na spotřebu a výkonnost . PAD 2010
 • Bokr,J.- Jáneš,V.: Statický a dynamický logický objekt. Automatizace, vol.53, č. 1-2, 2010, s.14 - 19

Department of Computer Science and Engineering

 • Since 1970
 • Individual approach
 • Research orientation
 • Modern study programmes
 • Industrial partnership

Contact

cse@kiv.zcu.cz

 • University of West Bohemia
 • Univerzitni 8
 • 306 14 Plzen
 • Czech Republic