Publications

 

 • Vais V., Ledvina L.: A tool for fast and efficient dependability modeling of a distributed authentication system. MOSIS '99 : 33rd Spring International Conference. Ostrava : MARQ, (1999). Vol. 2, s. 243-250. ISBN 80-85988-33-x.
 • Ledvina J., Vavřička V., Dudáček K., Vituško A.: Jednotný identifikační systém na ZČU v Plzni. Sdělovací technika, . 3 (1999), s. 16-17, ISSN 0036-9942.
 • Bokr J., Jáneš V.: Logické systémy. Vyd. 1. – Praha, Vydavatelství ČVUT, (1999). 365 s. ilustrace. Bibliografie. Rejstřík. ISBN 80-01-01992-6.
 • Jurista D.: Modul hardwarového hlasovače v FT systému. Aplikovaná elektronika '99. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. s. 75-78. ISBN 80-7082-512-X.
 • Mainzer T.: Přenos dat po silových vedeních. Aplikovaná elektronika. Plzeň, Západočeská univerzita, (1999), s. 100-104, ISBN 80-7082-512-X.
 • Dohnal J.: Řídící jednotka TFT zobrazovače pro jednočipové mikropočítače. Aplikovaná elektronika '99. Plzeň: Západočeská univerzita, (1999). S. 28-31. ISBN 80-7082-512-X.
 • Bokr J.: Upravlenije logičeskim objektom i kanoniceskaja dekompozicija. Avtomatika i vyčislitelnaja technika. - ISSN 0132-4160. - Č. 6 (1999), s. 12-23.
 • Bokr J., Jáneš V.: Zápis boolovských funkcí boolovskými formulemi. Informatika a informačné technológie, I & IT '99 : zborník príspevkov z konferencie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. S. 55-61. ISBN 80-8055-335-1.

Department of Computer Science and Engineering

 • Since 1970
 • Individual approach
 • Research orientation
 • Modern study programmes
 • Industrial partnership

Contact

cse@kiv.zcu.cz

 • University of West Bohemia
 • Univerzitni 8
 • 306 14 Plzen
 • Czech Republic