Projects

Current Projects

 • 2014-2015 Projekt VaVpI Pre-seed - studie proveditelnosti - 7.3. - Technologické ověření výsledku výzkumu a vývoje I -IA07 - Měřicí jednotka ultrazvukového průtokoměru. Doba řešení projektu: 1. 1. 2014 - 30. 9. 2015.
 • Communication modul HART for flowmeters. The project is being solved in cooperation with Elis a.s. Plzen.

Recently Completed Projects

 • Spoluřešitel projektu MPO FR-TI1/137: „Výzkum a vývoj vícepaprskových ultrazvukových průtokoměrů kapalin“, 2009-2012

Department of Computer Science and Engineering

 • Since 1970
 • Individual approach
 • Research orientation
 • Modern study programmes
 • Industrial partnership

Contact

cse@kiv.zcu.cz

 • University of West Bohemia
 • Univerzitni 8
 • 306 14 Plzen
 • Czech Republic