Počítačové architektury & diagnostika 2013

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Teplá  9. – 11. 9. 2013

Program

Program semináře PAD 2013