GRIFO 2013

Organizační výbor

Doc. Ing. František Vávra, CSc. – děkan FAV

Ing. Václav Vais, Ph.D. – tajemník FAV

Vlasta Suchomelová – sekretariát děkana

Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. – vedoucí KIV

Hana Kalašová – sekretariát katedry